Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

13:29
0551 11e6 500

decadenthumor:

You, Selfish Bitch!

Reposted fromClamanath Clamanath viaszydera szydera

March 15 2017

Bepakua
19:13
 Zawsze mówiła, że kiedy człowiek jest przygnębiony, to potrzeba mu smutnej muzyki. »Ostatnie, czego ci trzeba, to żeby cię ktoś pocieszał. Chcesz wiedzieć, że ktoś jest tak przygnębiony jak ty i wie, co czujesz. Żebyś mógł poczuć, że nie jesteś sam«.
— Charlie Higson, „Wróg”
Reposted fromLove-Life Love-Life viaszydera szydera
Bepakua
19:10

March 10 2017

13:28
7578 59a7
Reposted fromKiro Kiro viainerte inerte

March 09 2017

23:44
6567 0827 500

creatingaquietmind:

Pianobell is an innovative approach to an old doorbell which allows your visitors to perform a short piece of music to get your attention.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaszydera szydera
Bepakua
23:44
Czasem zależy nam na kimś i lubimy spędzać z nim czas, ale to nie wystarcza, żeby być razem.

Richelle Mead, Ostatnie poświęcenie
Reposted frommimala mimala viaszydera szydera
23:42
1140 70e7
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaszydera szydera
Bepakua
23:42
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viaszydera szydera
Bepakua
23:41
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera
Bepakua
23:40
5513 8068 500
Już wkrótce znów będzie pan mógł się uśmiechać
Reposted fromjankoza jankoza viairmelin irmelin
Bepakua
12:16
1106 46aa 500
Reposted fromdaelmo daelmo viairmelin irmelin
12:16
6107 a7b9 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viairmelin irmelin
Bepakua
12:10

“Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca".

— Mikołaj Bajorek
Reposted fromsilentdreamer silentdreamer viaszydera szydera
Bepakua
08:18
Potem przyszła samodzielność, swoboda i szalony promiskuityzm, zakończony, jak to zwykle bywa, goryczą, rozczarowaniem i rezygnacją. Nastąpił długi okres samotności i odkrycie, że do rozładowania stresów i napięć najzupełniej zbędny jest ktoś, kto chciałby uważać się za jej pana i władcę zaraz po tym, jak przewróci się na plecy i obetrze pot z czoła. 
— A. Sapkowski- "Krew elfów"
Reposted fromkatalama katalama viaszydera szydera
Bepakua
08:15

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viaszydera szydera

February 26 2017

21:45
5739 77d3

chroniclesofachemist:

sciencefitness:

the worlds most under appreciated meme is John Kenn pictures with captions

This appeals to my sense of humour far more than any written words can communicate

Reposted fromKeleviel Keleviel viareloveution reloveution
Bepakua
21:28
2110 ae5f
niekoniecznie
Reposted fromrawwwr rawwwr viaRybciaaa Rybciaaa
Bepakua
21:25
4568 025d

February 22 2017

Bepakua
08:02
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viairmelin irmelin

June 28 2015

Bepakua
20:31
3869 6c6a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl