Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

Bepakua
17:59
0759 8d47
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera

March 19 2017

Bepakua
10:21
9001 a5e7
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin

March 18 2017

Bepakua
10:13
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viaHanoi Hanoi
Bepakua
07:02
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaszydera szydera

March 17 2017

Bepakua
15:41
9230 1ebb 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
13:29
4281 3fd4 500

swiftthisway:

The things we do for the ones we love …

Reposted fromerial erial viaszydera szydera
13:29
0551 11e6 500

decadenthumor:

You, Selfish Bitch!

Reposted fromClamanath Clamanath viaszydera szydera

March 15 2017

Bepakua
19:13
 Zawsze mówiła, że kiedy człowiek jest przygnębiony, to potrzeba mu smutnej muzyki. »Ostatnie, czego ci trzeba, to żeby cię ktoś pocieszał. Chcesz wiedzieć, że ktoś jest tak przygnębiony jak ty i wie, co czujesz. Żebyś mógł poczuć, że nie jesteś sam«.
— Charlie Higson, „Wróg”
Reposted fromLove-Life Love-Life viaszydera szydera
Bepakua
19:10

March 10 2017

13:28
7578 59a7
Reposted fromKiro Kiro viainerte inerte

March 09 2017

23:44
6567 0827 500

creatingaquietmind:

Pianobell is an innovative approach to an old doorbell which allows your visitors to perform a short piece of music to get your attention.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaszydera szydera
Bepakua
23:44
Czasem zależy nam na kimś i lubimy spędzać z nim czas, ale to nie wystarcza, żeby być razem.

Richelle Mead, Ostatnie poświęcenie
Reposted frommimala mimala viaszydera szydera
23:42
1140 70e7
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaszydera szydera
Bepakua
23:42
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viaszydera szydera
Bepakua
23:41
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera
Bepakua
23:40
5513 8068 500
Już wkrótce znów będzie pan mógł się uśmiechać
Reposted fromjankoza jankoza viairmelin irmelin
Bepakua
12:16
1106 46aa 500
Reposted fromdaelmo daelmo viairmelin irmelin
12:16
6107 a7b9 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viairmelin irmelin
Bepakua
12:10

“Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca".

— Mikołaj Bajorek
Reposted fromsilentdreamer silentdreamer viaszydera szydera
Bepakua
08:18
Potem przyszła samodzielność, swoboda i szalony promiskuityzm, zakończony, jak to zwykle bywa, goryczą, rozczarowaniem i rezygnacją. Nastąpił długi okres samotności i odkrycie, że do rozładowania stresów i napięć najzupełniej zbędny jest ktoś, kto chciałby uważać się za jej pana i władcę zaraz po tym, jak przewróci się na plecy i obetrze pot z czoła. 
— A. Sapkowski- "Krew elfów"
Reposted fromkatalama katalama viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl